Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat Datang Di website Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Adzkia Padang.
Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT dan Shalawat beserta Salam senantiasa dicurahkan buat Nabi Muhammad SAW. 

Sesuai dengan Visi Yayasan Adzkia Sumatera Barat yang akan menjadikan Adzkia sebagai Pusat Pendidikan Islam Terpadu, Sosial, dan Dakwah Rujukan Nasional Tahun 2025, maka SMPIT Adzkia akan senantiasa berbenah dan berinovasi serta mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk mewujudkan Adzkia berprestasi di tingkat Nasional. website ini diharapkan dapat merefleksikan semangat civitas sekolah untuk mewujudkan Visi SMPIT Adzkia menuju “Berprestasi, Berakhlak Islami, Inovatif, dan Cinta Lingkungan. Selain Prestasi , pembinaan akhlak akan tetap menjadi prioritas dalam lembaga yaitu dengan adanya 5 Jaminan Mutu Adzkia yaitu : 1) Sadar Shalat, 2)Cinta Quran, 3) Birrul Walidain, 4)Pembelajaran yang menyenangkan, dan 5) Disiplin dan Kebersihan

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan-jalan terbaik untuk mewujudkan generasi terbaik , sholeh/ah menghadapi era milenial.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Romizon, S.PdI

Kepala Sekolah