Rina Haryati, S.Pd — Kepala Sekolah

Leni Afiza, SS — Wakil Kepala Sekolah Kurikulum

Hafizul, S.TP — Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan